سوئیت یک خوابه ۶۰ متری شمالی

یزد بلوار دشتی
اجاره
100,000 تومان /شبانه
منطقه 60 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت یک خوابه جنوبی ۸۰ متری

یزد بلوار دشتی
اجاره
150,000 تومان /شبانه
منطقه 80 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1
اجاره
6 ماه پیش
150,000 تومان /شبانه
منطقه 60 متر
تخت1
حمام 1
اجاره
6 ماه پیش
130,000 تومان /شبانه
منطقه 40 متر
تخت1
حمام 1
اجاره
10 ماه پیش
100,000 تومان /شبانه
منطقه 60 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1
اجاره
10 ماه پیش
150,000 تومان /شبانه
منطقه 80 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت دو خوابه ۱۰۰ متری طبقه اول

یزد صفاییه بلوار پاسداران
اجاره
10 ماه پیش
250,000 تومان /شبانه
منطقه 100 متر
تخت1

Compare Properties

مقایسه (0)