سوئیت یک خوابه ۸۰ متری

یزد بلوار دشتی
اجاره
150,000 تومان /شبانه
منطقه 80 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت۴۰ متری

یزد
اجاره
120,000 تومان /شبانه
منطقه 40 متر
تخت1
حمام 1

سوئیت یک خوابه ۶۰ متری

یزد بلوار دشتی
اجاره
100,000 تومان /شبانه
منطقه 60 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1
اجاره
3 ماه پیش
400,000 تومان /شبانه
تخت1
حمام 1
اجاره
3 ماه پیش
350,000 تومان /شبانه
تخت2
حمام 1

سوئیت یک خوابه ۸۰ متری

یزد بلوار دشتی
اجاره
4 ماه پیش
150,000 تومان /شبانه
منطقه 80 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1
اجاره
3 ماه پیش
120,000 تومان /شبانه
منطقه 40 متر
تخت1
حمام 1

سوئیت یک خوابه ۶۰ متری

یزد بلوار دشتی
اجاره
4 ماه پیش
100,000 تومان /شبانه
منطقه 60 متر
تخت1
حمام 1
پارکینگ 1

Compare Properties

مقایسه (0)